Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informaceDražba - rodinný dům v obci Podivín (okres Břeclav) - detail dražby - EURODRAŽBY.CZ, a.s.

reklama
Eurodražby.cz

DRAŽEBNÍ KARTA
číslo: 094/2008-N
EURODRAŽBY.CZ, a.s.
IČO: 29135419
Čimická 780/61, Praha 8, PSČ 18100
telefon: +420,800900490 +420,234769000
email: info@eurodrazby.cz
http: www.eurodrazby.cz
Dražba se koná 23.06.2008
stav: PROBĚHLO

Vyvolávací cena Cena dle znaleckého posudku Dražební jistota Výsledek dražby
230 000 Kč  450 000 Kč  65 000 Kč  550 000 Kč  
!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto

Dražba - rodinný dům v obci Podivín (okres Břeclav)

okres: Břeclav

Označení předmětu dražby:
• Parcela p.č. 1396 o výměře 115 m2 zastavěná plocha a nádvoří
• Parcela p.č. 1421 o výměře 157 m2 zastavěná plocha a nádvoří
• budova Podivín č.p. 5 bydlení stojící na Parcele p.č. 1421
• budova bez čp/če zem.stav stojící na Parcele p.č. 1396
Pozemky ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK)
• St. parcela č. 111/2 o výměře 33 m2
Jak jsou tyto nemovitosti zapsané na LV č. 207, pro k.ú. Podivín, obec Podivín, část obce Podivín, okres Břeclav u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj – KP Břeclav.

Popis předmětu dražby:

Jedná se o přízemní nepodsklepený rodinný dům, v obci Podivín, okres Břeclav.

Město Podivín je městem lokálního významu. Leží při silnici č.425/II.tř., která spojuje Břeclav s Brnem. K dálnici D2 je 1 km, železniční stanice je v místě na trati Břeclav - Brno, správním centrem je Břeclav ve vzdálenosti cca 12 km. Ve městě je obchodní síť úplná v základní dimenzi, služby jsou pokryty částečně, základní škola i předškolní zařízení jsou také, stejně tak i zdravotní středisko, lékárna, pošta.
Rodinný dům je situován jako průběžný v uliční zástavbě, s ohledem na úzkou komunikaci však s omezenou dopravní přístupností. V okolní zástavbě jsou převážně další RD s možností i k podnikání živnostenského typu převážně ve službách. Město je v regionu oblíbeno, svědčí o tom i výstavba nových rodinných domů přímo v lokalitě.
Územní plán byl odsouhlasen 15.6.2000. Podle něj se pozemek nachází v současně zastavěném území obce, v lokalitě kde je uvažováno se současným stavem využití, tj. k rodinnému bydlení vč. možnosti drobného podnikání ve službách.

Rodinný dům s č.p.5. Dům je přízemní nepodsklepený bez podkroví se sedlovou střechou. Dispozičně se skládá z chodby, kuchyně, WC, koupelny a asi tří pokojů. Pozemek parc.č. 1421 je plně zastavěna domem a má malý dvorek.
Dále je oceňována i stavba bez čp/če na parc.č. 1396. Jedná se o zděnou kůlnu typu vedlejší stavby ve velmi špatném technickém i morálním stavu a zřejmě asi dlouhodobě neužívanou. Mimo studnu, oplocení a neuživatelného betonového schodiště se jedná jen o pozemek stavebně oddělený komunikací od hlavní stavby s č.p.5.
Pozn.: ocenění bylo provedeno pouze náhledem z veřejně přístupných prostor. Znalci nebyl umožněn přístup do nemovitosti.

Popis nemovitosti je zpracován na základě Znaleckého posudku, který vypracoval soudní znalec Ing. Bronislav Bubílek.

Podrobnější informace získáte u společnosti EURODRAŽBY.CZ a.s., www.eurodrazby.cz tel.: 800 900 490 fax: 234 769 009, e-mail: info@eurodrazby.cz, případně při prohlídkách.


Datum a místo konání dražby:
23.06.2008 od 11:20 na adrese budova HOLIDAY INN BRNO, Křížkovského 20, 603 00 Brno


Prohlídky:
30.05.2008 15:00
13.06.2008 10:30
Místo prohlídky se stanovuje před objektem dražby. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Více informací:
oficiální stránky dražebníka


práce přes internet Vydělávej přes internet
a
nevystrkuj paty z domu!


www.prace-pres-internet.cz

Vloženo: 19.05.2008 11:23:35 Aktualizováno: 21.12.2009 12:35:21 Zobrazeno: 17777x
Tato dražba je i zde: www.exekuce-exekuce.cz, www.reality-on-line.cz, www.drazby-drazby.cz, www.aukce-aukce.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.drazebnivestnik.cz) ---
--- Dne 01.03.2021 17:09:39 ---
TOPlist