Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informaceDražba hotelu - detail dražby - LARYNEX, s.r.o.

reklama
Eurodražby.cz

DRAŽEBNÍ KARTA
číslo:
LARYNEX, s.r.o.
IČO: 27782492
Třída Svobody 956/31, Olomouc, PSČ 77900
telefon: +420,739469197
email: larynex@seznam.cz
http:
Dražba se koná 23.02.2007
stav: PROBĚHLO

Vyvolávací cena Cena dle znaleckého posudku Dražební jistota Výsledek dražby
12 119 000 Kč  16 100 000 Kč  2 200 000 Kč  32 800 000 Kč  
!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto

Dražba hotelu

okres: Jihlava

A. Soubor je tvořen těmito nemovitostmi:
pozemek parcela 2520 o výměře 407 m², zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parcela 2521 o výměře 786 m², zastavěná plocha a nádvoří
budova Jihlava, č.p. 1095 na parcele 2520, způsob využití – bydlení
budova Jihlava, č.p. 1096 na parcele 2521, způsob využití - bydlení
to vše zapsáno na LV č. 5197 v katastrálním území Jihlava, obec Jihlava, okres Jihlava,

B. Soubor je dále tvořen movitostmi: dle přiloženého seznamu č. 1 dražební vyhlášky, a dále nákladní automobil tovární značky Ford Tranzit, RZ 1 J62265 (dále jen „předmět dražby“).

Předmětný dražený objekt se nachází ve středu města Jihlava na centrálním Masarykově náměstí a to v jeho dolní části na rohu s ulicí Kosmákovou. Původně dvě popisná čísla tvoří v současné době jeden provozně propojený celek hotelu Zlatá hvězda.

Hlavní vstup do hotelu je z Masarykova náměstí, dvůr a zadní strana pro hotelové hosty a zásobování je z ulice Kosmákové. Součástí objektu jsou přípojky inženýrských sítí a venkovní úpravy ve dvoře.

Provozní objekt na p.č.2520,2521:
Jedná se o řadový krajní rohový objekt v dolní části Masarykova náměstí sloužící jako hotel do konce roku 2006. V současné době je provoz uzavřen a hotel neužíván.

Dispoziční řešení:
Hlavní vstup je z centrálního náměstí do objektu na p.č.2521, kde je v I.NP recepce, ve II. až IV.NP jsou jednotlivé pokoje. Další vstup je do restaurace na p.č.2520 v I.NP, kde jsou mimo restauraci dva salonky a v dalších NP opět jednotlivé pokoje. Ve dvorní přístavbě na p.č.2520 je v I.NP kuchyně se skladovým zázemím, ve II.NP prádelna se skladovým zázemím a ve III.NP šatny a soc.zařízení zaměstnanců a plynová kotelna.

Oba objekty jsou z části podsklepeny, v těchto prostorách je umístěna diskotéka. Na každém podlaží jsou pak jednotlivá soc.zařízení - v I.PP a I.NP pro návštěvníky hotelu, v dalších podlažích pak pro zaměstnance hotelu. Jednotlivé pokoje mají své vlastní sociální zařízení. V objektu je celkem 19 pokojů řešených jako 2 a 3 lůžkové a část je řešena jako apartmán - 2 pokoje a vlastní soc.zařízení. Celkem je v objektu 57 lůžek.

Konstrukce a vybavení:
Původní objekty jsou nezjištěného stáří - dle konstrukce obvodových zdí a klenutých stropů je odhadnuto stáří spodní stavby na min.400 let. Zdivo I.PP a I.NP je masivní v tl. do 120 až 150 cm s klenbovými stropy, zdivo dalších NP je rovněž masivní v tl. 60 až 80 cm, stropy jsou pravděpodobně dřevěné s rovnými omítanými podhledy, dřevěný vaznicový polovalbový krov a krytina z falcovaných Cu plechů stejně jako klempířské konstrukce. Dřevěná zdvojená a dvojitá okna, vápenné štukové omítky vnitřní s malbou, venkovní s nátěrem na objektu čp.1095 imitace sgrafita. Podlahy v objektu jsou různé - mramorová dlažba, terasová dlažby, keramická dlažba, zátěžové koberce a PVC. Vnitřní obklady soc.zařízení, kuchyně a prádelny jsou bělnivé.Dveře většinou dřevěné hladké do ocel.zárubní.

Vnitřní instalace je provedena standardně - ústřední topení plynové - plynové kotle ve III.NP, rozvody v ocel.trubkách a litinové radiátory, centrální ohřev TUV s cirkulačním rozvodem. Elektroinstalace je standardní 380/220V, jištěná v centrálním rozvaděči. Zdravotechnika rovněž standardní - rozvody kanalizace v litinových a plastových trubkách, rozvody vody v pozink.trubkách. Vzduchotechnika rovněž standardní - centrální jednotky ve III.NP s rozvody po objektu a částečnou rekuperací. Kuchyně v I.NP standardní s plynovými a elektrickými spotřebiči, sklady temoperované a větrané, standardní mrazící boxy.V objektu je nákladní a osobní výtah.

Stáří a stav:
Původní objekt je nezjištěného stáří v průběhu let postupně dostavován a modernizován. Do současné podoby byl objekt postaven počátkem 70.let, kdy byla provedena dvorní přístavba na p.č.2520, kde jsou provozní prostory ( kuchyně, sklady, prádelna a kotelna). Rovněž v tomto období byla provedena celková rekonstrukce hotelu - změna vnitřních dispozic a veškeré vnitřní instalace a vybavení - okna, dveře, podlahy, úpravy povrchů, el.instalace, ÚT, ZTI, VZT apd. Většina těchto konstrukcí a vybavení je v současné době technicky dožitá, vybavení pokojů a soc.zařízení stejně tak společné části restaurace a salonků neodpovídá současným požadavkům klientů. Stejně tak jsou technicky dožité vybavení kuchyně a prádelny, vybavení společných soc.zařízení. Objekt je sice funkční, ale bez nákladné rekonstrukce v dalším období naprosto nerentabilní!
Venkovní úpravy:
Zahrnují přípojky inženýrských sítí, dále skladové prostory v přístavbě dvora a zpevněné plochy ve dvoře. Samostatně je ze dvora přístupná zděná trafostanice.
Pozemky se nachází na centrálním náměstí Jihlavy v nejlukrativnější části města. Město nemá zpracovanou platnou cenovou mapu.

B. Věci movité: Předmětem dražby jsou rovněž movitosti a nákladní automobil tovární značky Ford Tranzit, RZ 1 J 62265, zahrnuté do soupisu konkursní podstaty Úpadce.Stav věcí movitých odpovídá jejich stáří a způsobu užívání. Jedná se zejména o vnitřní zařízení a vybavení shora specifikované nemovitosti.


Datum a místo konání dražby:
23.02.2007 od 12:00 hod., salonek Dvoranka, Hotel Slovan - Brno, Lidická 23


Prohlídky:
08.02.2007 12:00
15.02.2007 12:00
Účastníci prohlídky se sejdou před budovou Hotelu Zlatá hvězda, Jihlava

Více informací:
oficiální stránky dražebníka


práce přes internet Vydělávej přes internet
a
nevystrkuj paty z domu!


www.prace-pres-internet.cz

Vloženo: 31.01.2007 11:44:38 Aktualizováno: 26.02.2007 08:58:23 Zobrazeno: 15452x
Tato dražba je i zde: www.exekuce-exekuce.cz, www.reality-on-line.cz, www.drazby-drazby.cz, www.aukce-aukce.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.drazebnivestnik.cz) ---
--- Dne 01.03.2021 16:41:46 ---
TOPlist